Последни објави

15 ноември 2019
Борка

Несакани ефекти на третманските опции за НСКБК

Сите  спомнати  третмански  опции  имаат  свои  несакани  ефекти.  Некои  се  силно  изразени,  некои  пак  се  благи  и  лесно  подносливи. ... 

14 ноември 2019
Борка

Хемотерапија – стандардни хемотераписки агенси на НСКБК

Ако хемотерапијата  е  соодветен  третман  за  вашиот стадиум на  НСКБК,  треба  да  знаете  дека  постојат  различни  типови  на ... 

13 ноември 2019
Борка

Стадиум на напреднат не-ситноклеточен белодробен карцином (НСКБК).

Пред  да  се  започне со  третман  лекарот  ќе  го  определи  стадиумот  на  вашиот  НСКБК. Со  стадиумот  се  определува  колку  е ... 

11 ноември 2019
Борка

Рак на бели дробови

Основната причина за појавата на белодробниот карцином не е позната. Заболувањето е резултат на делувањето на бројни физички, хемиски... 

ПОСЛЕДНО ВО КАМПАЊИ

1 октомври 2019
Борка

НАПРЕД РОЗОВО ’19

Време е за НАПРЕД РОЗОВО! По 11-ти пат активно да се вклучиме во подигнување на свеста и во борбата против ракот на дојка. Биди и ти дел... 

ПОСЛЕДНО ВО БОРКА ВЕСТИ

4 септември 2019
Борка

2019 е година на воведување на современа имунолошка терапија за малигните хематолошки заболувања

Важноста од подигнување на свеста за акутна леукемија, лимфом и миелом е од исклучително значење за брза детекција на овие болести.... 

ЗДРУЖЕНИЕТО Е ЧЛЕН НА


  • Европска асоцијација за борба против ракот на дојка

  • Европска асоцијација за борба против дигестивните ракови

  • Европска асоцијација за борба против ракот на дебелото црево

  • Европска асоцијација за борба против ракот на грлото на матката

  • Глобална мрежа на здруженија за борба против лимфомот

  • Светска организација за борба против рак

  • Европска коалиција на пациенти со малигни заболувања

  • Европска организација за истражување и лекување на ракот

  • MPNE Melanoma Patient Europe

ДОНАТОРИ и ПАРТНЕРИ