На бесплатните телефонски линии 075 22 88 99 и 02 3224 636 можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки, кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.