Менаџмент на пациенти со Хочкин лимфом во ограничен стадиум на болеста Спроведување на системски третман на Хочикин лимфом: Се препорачува помалку миелосупресивна терапија; Кога третманот не е закажан, се препорачува телефонска консултација со цел да се намалат посетите на клиники; Да се размисли за употреба на гранулоцит стимулирачки фактор (неупоген) со цел да се намали […]

Во време на пандемија со Covid-19 вирусот, пациентите со малигнитет се најранлива и најисплашена категорија. Достапноста на информациите во врска со вирусот и како може да влијае на пациентите заболени со малигнитет е исклучително важно. Препораките од здравствените власти треба да се почитуваат со цел да се избегне инфекција со коронавирусот. Амбулантски прегледи Пациенти кои […]

Здружението БОРКА – за секој нов  ден  и во услови на  COVID – 19  продолжува  да им  помага на  заболените  од  канцер  со  бесплатно  позајмување  перики. Работното време е од понеделник до петок од 10 до 14 часот. Постапката за  земање  перика  е  следна: Терминот за посета во просториите на Борка се закажува најмалку еден […]

Терапија против карцином на пациенти со инфекција со COVID-19: Треба ли да се одложи терапијата против карцином кај пациенти кои се заразени со COVID-19? Пациентите кои примаат третман против карцином и заразени со грип и други вируси се потенцијално изложени на ризик од сериозни компликации како пневмонија. Oдлуките за прекин на антиканцерогениот третман кај пациенти […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

7 септември 2020
Борка

НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ ОД ХЕМОТЕРАПИЈАТА

Бидејќи  хемотерапијата  освен  малигните  клетки  ги  уништува  и  здравите  клетки,   се јавуваат  и  некои  последици  од  тоа ...