д-р Горан Димитров Клиника за гинекологија и акушерство  Според Светската здравствена организација , во светот, на секои 2 минути умира една жена од рак на грлото на матката. Што треба да се знае за ХПВ вакцината која го намалува ризикот од настанување на рак на грлото на матката ? ХПВ вакцината претставува изум на 21-от […]

Времето поминато со вашиот доктор е ограничено, па затоа добро решение е да подготвите листа на прашања кои треба да му ги поставите на вашиот доктор. Некои од прашањата вклучуваат: –          Каков тип карцином имам? –          Во која фаза се наоѓа карциномот? –          Можете ли да ми ја објасните мојата патологија?   –        […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

22 септември 2020
Борка

Пациенти со Хочкин лимфом во време на пандемија

Менаџмент на пациенти со Хочкин лимфом во ограничен стадиум на болеста Спроведување на системски третман на Хочикин лимфом: Се препорачува... 

11 септември 2020
Борка

Пациенти со карцином на дојка во време на пандемија

Во време на пандемија со Covid-19 вирусот, пациентите со малигнитет се најранлива и најисплашена категорија. Достапноста на информациите... 

7 септември 2020
Борка

НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ ОД ХЕМОТЕРАПИЈАТА

Бидејќи  хемотерапијата  освен  малигните  клетки  ги  уништува  и  здравите  клетки,   се јавуваат  и  некои  последици  од  тоа ... 

27 август 2020
Борка

Вежби со стап за лимфедем на раката

Кружење со  рамената: Подигнете ги рамената  додека  истовремено  го  држите стапот  со  рацете  и  крушете  со  рамениците кон  назад, ... 

27 август 2020
Борка

Несакани ефекти од третманските опции – ДА СЕ ЖИВЕЕ СО БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Несакани ефекти на третманските опции за НСКБК Сите спомнати  третмански  опции  имаат  свои  несакани  ефекти.  Некои  се  силно ... 

25 август 2020
Борка

Вежби со топка за лимфедем на раката

За  вежбата употребете  мека  топка          Вежба  за  дишење Длабоко вдишете на нос  и  полека  испуштајте го воздухот низ уста, при... 

24 август 2020
Борка

Нешто повеќе за третманските опции за НСКБК – ДА СЕ ЖИВЕЕ СО БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Хемотерапија –  стандардни  хемотераписки  агенси Ако хемотерапијата  е  соодветен  третман  за  вашиот стадиум на  НСКБК,  треба ... 

24 август 2020
Борка

Основни вежби за лимфедем на раката

Вежба за  дишење: Длабоко видешете на нос и полека испуштете го воздухот низ уста При вдишување исфрлете го  стомакот  кон надвор, ... 

20 август 2020
Борка

Кој стадиум е Вашиот НСКБ? – ДА СЕ ЖИВЕЕ СО БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Стадиум на НСКБК Пред да се започне со третман, лекарот ќе го определи стадиумот на вашиот НСКБК. Со стадиумот се определува колку е... 

20 август 2020
Борка

Вежби за лимфедем на рака

Основни  правила: Вежбите можете  да  почнете  да  ги применувате  откако  ќе  ви  одобри  лекарот Секогаш се  вежба  со  бандажирана ... 

19 август 2020
Борка

Лимфедем

Истражувањата  покажуваат  дека  помеѓу 20 и 40% од  жените  после  операцијата од  карцином  на  дојка  развиваат  некој  степен  на ... 

13 август 2020
Борка

ДА СЕ ЖИВЕЕ СО БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Водич за пациентите  и  оние  кои  се  грижат за  нив Можеби пред  само  еден  миг  дознавте  дека  имате  не-ситноклеточен  белодробен ... 

11 август 2020
Борка

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЕРИКИ

Здружението БОРКА – за секој нов  ден  и во услови на  COVID – 19  продолжува  да им  помага на  заболените  од  канцер  со  бесплатно ...