Карциномот  на  јајници  најчесто  се  открива  доцна,  кога можностите  за  лекување  се  ограничени.  Проценката  е  дека  во  Македонија   само  30%  карциноми  на  јајници  се  откриваат  во  рана  фаза  кога  процентот  на  излечени  жени е 90 %. Тешкотии дури  кога  болеста  ќе  напредува Во  почетокот  најчесто  нема  симптоми  а  тешкотиите  стануваат  едвај  забележливи кога  болеста  ќе […]

Ултразвукот  во  раното  откривање  на  карциномот  на  јајници. Исклучително  сериозно  заболување  кои  животно ги  загрозува  жените  е  карциномот  на  јајници.  Иако  постојат  низа  тумори  кои го  напаѓаат  овој  женски  репродуктивен  орган, овој тип на карцином е најчеста  форма и најагресивен,  кој,  доколку  не  се  открие  на  време,  остава  малку  простор  за  излекување. Со  оглед  на  […]

Карциномот  на  јајници  е  еден  од  честите  малигнитети  кој  се  јавува  кај  жената.  Иако  методите  за лекување  значително  напреднале,  сеуште е висок  процентот  на  смртните  исходи,  особено  кај  жените  кај  кои  карциномот  е  откриен  во  понапредни стадиуми.  Кај  карциномот  на  јајници  кој  ќе  се  открие  во  рана  фаза,  исходот  од  третманот  е  значително  подобар,  со  […]

Ракот  на  јајници се  јавува  највеќе  кај  жените  во  перименопаузата  и  постменопаузата,  а  често  се нарекува  тивок  убиец,  бидејќи  нема  симптоми,  се  открива  случајно,  а  кога  жената  ќе  почувствува  некои  проблеми  тогаш  ракот  веќе  напредувал  до  последниот  стадиум. Ракот  на  јајници  може  да  предизвика   нераѓање,  добивање  дете  во  поголема  возрас,   доцна  менопауза.  Ова  се  некои  […]

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ И ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ РАК НА ДОЈКА Често прашање на болните и членовите на нивните семејства се однесува за постапките при дијагностицирањето за рано откривање рак на дојка и превентивните прегледи на дојка кај здравите членови на семејството. ПРЕВЕНТИВНИ ИСПИТУВАЊА КОН ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА НА ЖЕНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО НАСОКИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА КОИ СЕ ЗАНИМАВААТ […]

Драги наши, Ве информираме дека “Водичот за пациенти со рак на дојка” ЕСМО, е достапен и на македонски јазик. Преводот е достапен на следниов линк: http://www.esmo.org/content/download/127970/2412662/file/ESMO-MKD-Breast-Cancer-Guide-for-Patients-Macedonian.pdf Преводот на ова упатство за карцином на дојка на македонски јазик е направено согласно со дозволата од ESMO дадена на „Здружението за борба против рак БОРКА-за секој нов ден„ […]

Со тестот за проверка на прикриено крварење во изметот (FOBT тест) може да се откријат минимални количества на крв во вашиот измет. Ракот на дебелото црево може да се развие брзо без никакви рани знаци на предупредување или симптоми. Ракот може да расте на внатрешниот ѕид на цревото многу години пред да се открие. Често, […]

Марија Тасев Големи количини црвено месо, маст од животинско потекло, намаленото внесување храна со влакнест состав се едни од причините поради кои карциномот на дебелото црево се поврзува со современиот начин на исхрана. Други надворешни фактори се пушењето и алкохолот, намаленото внесување микроелементи и калциум, тврдат лекарите. Раот на дебелото црево е трет карцином според […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

24 јуни 2020
Борка

Приказна за девојката со Хочкинот

Ме нарекуваа девојката со Хочкинот… Тогаш ми сметаше тоа, но сега сум горда на мојата победа. Имав 19 години, сакав да направам многу...