Сите  спомнати  третмански  опции  имаат  свои  несакани  ефекти.  Некои  се  силно  изразени,  некои  пак  се  благи  и  лесно  подносливи.  Од  одредени  третмани  може  косата  да падне,  од  други  може  да  добиете  осип  по телото. Сепак,  сите  сме  различни  и  степенот  на  изразеност  на  несаканите  ефекти  кај  секој пациент  е  различен. Да  почнеме  по  ред: Несакани  […]

Ако хемотерапијата  е  соодветен  третман  за  вашиот стадиум на  НСКБК,  треба  да  знаете  дека  постојат  различни  типови  на  хемотераписки  агенси,  групирани  во  неколку  категории,  на  пример,  прва  линија,  втора  линија,  трета  линија  на  третман,  зависно  кога  се  даваат  во  текот  на  вашиот  третман.  Овие  лекови  се  даваат  сами  или  во  комбинација  со  други  стандардни  хемотераписки  […]

Пред  да  се  започне со  третман  лекарот  ќе  го  определи  стадиумот  на  вашиот  НСКБК. Со  стадиумот  се  определува  колку  е  болеста  напредната  и  раширена  во  организмот.  Од  стадиумот  на  болеста  зависи  и  типот  на  третманот  кој ќе  ви  се  определи,  како  и  вашиот  исход (прогноза). Скриен – ран  стадиум. Канцер  клетките  ја  немаат  пробиено  базалната  […]

Основната причина за појавата на белодробниот карцином не е позната. Заболувањето е резултат на делувањето на бројни физички, хемиски и биолошки предизвикувачи, кај пациенети со предиспозиција за ова оболување. Постојат одредени фактори на ризик, кои ја зголемуваат можноста за појава на белодробниот карцином кај некои луѓе. Но, проблемот е комплексен и до денес не се […]

Црна статистика Карциномот на простата е на второ место на јавување во развиените земји кај мажите постари од 50 години. Од 1000 мажи на возраст над 50 години, околу 136 ќе заболат од рак до нивната 80-та година, а околу 30 нема да се спасат. Во Европа, како причина за смрт кај мажите, ракот на […]

Простатата е составена од мускулни и еластично-сврзни влакна кои заедно градат една еластично-мускулна мрежа во чии шуплини е сместено жлезденото ткиво. Кај возрасен маж таа е со големина на орев, со најголем дијаметар од 3 до 5 сантиметри и тежина од 15 до 20 грама. Нејзиниот надворешен облик потсетува на костен, чиј поширок крај е […]

Најчести симптоми и знаци на болеста се: – често мокрење посебно ноќе – тешко започнување на мокрење –  тешко запирање на мокрење – подолготрајно мокрење поради послаб млаз на мочта – испрекинато мокрење и капење на мочта по завршување на мокрењето – печење и болка при мокрење – чувство на полн мочен меур по мокрење […]

Високите вредности на тестостерон Засега со сигурност се знае дека постои зависност помеѓу карциномот на простатата и тестостеронот. Ова го потврдува фактот дека кастрираните мажи не заболуваат од карцином на простатата. Тестостеронот го стимулира растот на нормалната простатата, но исто така влијае и на растот на карциномот на простатата. Лицата кои имаат високи вредности на […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

15 ноември 2019
Борка

Несакани ефекти на третманските опции за НСКБК

Сите  спомнати  третмански  опции  имаат  свои  несакани  ефекти.  Некои  се  силно  изразени,  некои  пак  се  благи  и  лесно  подносливи. ...