Под мотото „Заштита на младите од манипулации на тутунската индустријата и спречување на нивно користење тутун и никотин“ годинава се одбележува 31 мај, Светскиот ден против пушењето. Главната идеја на кампањата на Светската здравствена организација е да се зголеми свеста на светската јавност за негативниот ефект на тутунот. Бидејќи тутунската индустрија сè повеќе ги таргетира […]

Кој го добива овој карцином? Ракот на грлото станува се почест карцином и е поврзан со возраста, во која почесто се јавува кај мажите во однос на жените. Пушењето секогаш претставува главен фактор на ризик за овој карцином. Стапката на нови случаи на ларингеален карцином, кои се јавуваат во Соединетите Американски Држави се 2,9 % […]

Обемот на операцијата зависи од видот на колоректалниот карцином, од возраста и здравјето на пациентот без разлика дали болеста се шири или не. Хируршка процедура позната како ресекција или сечење на цревото, се врши на ракот на колонот, каде должината на дебелото црево која содржи канцерогени клетки се отстранува, заедно со околните ткива и лимфни јазли. […]

Најдобрата шанса за успешно лекување е рано откривање на колоректалниот карцином. Колоректалниот карцином е болест опасна по живот и точно дијагностицирање и соодветен третман со хирургија, хемотерапија или зрачење е од клучно значење за контрола на болеста. Голем број на хербални лекови исто така се на располагање за да се намалат болните симптоми и да […]

За повеќето луѓе, колоноскопија или сигмоидоскопија се препорачува на почетокот на возраст од 50 години, а потоа да се повторува на секои десет години за колоноскопија и секои пет години за сигмоидоскопија. Колоноскопија била за прв пат користена во 1969 година. Откако е дијагностициран колоректален карцином, дополнително тестирање е потребно за да се утврди колку […]

Раната дијагноза е критична во успешното лекување на колоректалниот карцином. Наједноставните скрининг тестови за колоректалниот рак се дигитален ректален преглед и тест на окултно крварење во фецесот (FOBT). При дигиталниот ректален преглед, лекарот го внесува прстот со ракавица во ректумот и ги чувствува евентуалните неправилности. Во FOBT, примероци од столицата се тестираат за траги од […]

Точната причина за колоректален карцином не е позната. Сепак, постојат голем број на познати фактори на ризик кои ги зголемуваат шансите за развој на болеста. Тие вклучуваат: Фамилијарна историја. Индивидуи кои имаат еден или повеќе блиски роднини, кои биле дијагностицирани со колоректален карцином може да се изложени на зголемен ризик за оваа болест. Во 2003 година, […]

Од карцином на грло скоро два пати почесто заболуваат мажите во однос на жените. Најчесто се пациенти кои се во средна и старечка возраст (помеѓу 50 и 70 години). Иако во последниве години забележан е значителен раст на појавата на карцином на грло кај помладата популација и се почеста e појава на карциномот и кај […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

27 јули 2020
Борка

Терапија на пациенти заболени од карцином со симптоми на COVID-19

Терапија против карцином на пациенти со инфекција со COVID-19: Треба ли да се одложи терапијата против карцином кај пациенти кои се заразени...