ESGO и ENGAGe го промовираат првиот светски ден за подигнување на свеста за гинеколошка онкологија World GO Day на 20.09.2019 година. ESGO-ENGAGe ги повикуваат жените во повеќе од 20 земји да преземат акција сега за да влијаат врз иднината – свет без гинеколошки карциноми. Европското здружение за гинеколошка онкологија (ESGO) и Европската мрежа на групи за […]

Дијагноза Докторот може да забележи знаци на постоење на мултипен миелом уште пред тие да се манифестираат – преку испитувања на крвта и урината за време на рутински физикален преглед. Ако пациентот се уште нема развиено симптоми, овие тестови се повторуваат на неколку месеци за да се следи болеста, да може лекарот да утврди дали […]

Компликации Оштетен имунитет. Клетките на миеломот ја ихибираат продукцијата на антитела потребни за нормален имунитет. Мултипниот миелом ги прави пациентите подложни на инфекции како пневмониа, синузитис, инфекции на бубрезите и мочниот меур. Проблеми со коските. Мултипниот миелом може да влијаа врз коските доведувајќи до ерозија на истите и фрактури. Поради тоа може да дојде и […]

Ризик фактори Мултипниот миелом не е заразен. Најголем дел од луѓето со мултипен миелом немаат точно идентифицирани ризик фактори за болеста. Некои од ризик факторите кои можат да влијаат врз појава на болеста се : Возраста. Најголем дел од луѓето кај кои се јавува мултипен миелом се постари од 50 години, а се дијагностицираат во […]

Иако точната причина не е позната, познато е дека мултипниот миелом започнува со една абнормална плазма клетка во коскената срцевина – меко, продуцирачко ткиво на крв кое го исполнува центарот на коските. Оваа клетка понатаму почнува да се дели. Бидејќи абнормалните клетки не созреваат и потоа да изумрат како нормалните клетки, тие се акумулираат и […]

Мултипен миелом е рак на плазма клетките, вид на бели крвни клетки присутни во коскената срцевина. Плазма клетките се одговорни за синтеза на протеини наречени антитела кои помагаат во борбата против инфекции. Кај мултипниот миелом, група на плазма клетки (миелома клетки) се канцерни и се мултиплицираат, зголемувуајќи го бројот на плазма клетки над нормалата. Бидејќи […]

Терапија со зрачење, каде што високо-енергетски извори на јонизирачки зраци се насочени кон одредени делови од телото, како горниот дел на градите, стомакот, карлицата или вратот, често се користи за третман на лимфом. Терапија со надворешно зрачење со која зраците се насочени од извор надвор од телото, е најчестиот начин на терапија со зрачење. Трансплантација […]

Како и сите видови на рак, лимфомите најдобро се третираат кога ќе се откријат на почетокот. Сепак, тие често тешко се дијагностицираат. Не постојат скрининг тестови на располагање и бидејќи симптомите се неспецифични, лимфомите ретко се препознаваат во раните фази. Откривањето често се јавува случајно при рутински физички преглед. Кога докторот се сомнева на лимфом, […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

20 септември 2019
Борка

Прв светски ден за гинеколошка онкологија

ESGO и ENGAGe го промовираат првиот светски ден за подигнување на свеста за гинеколошка онкологија World GO Day на 20.09.2019 година. ESGO-ENGAGe ги повикуваат...