Доколку  пациентот  има  некои  од  наведените  симптоми,  потврда  дека  се  работи  за  рак  на  бубрезите  ќе  дадат  следните  дијагностички  методи: Анализа на урината и  крвта  дава  добар  увид  во  функцијата  на  бубрезите. Ултразвукот на  бубрезите  служи  за  приказ  на  бубрегот  и   мочните  органи  по  пат  на  високофрекфентни  бранови  кои ги  емитира  сондата од површината  на  […]

Прогноза Бидејќи рак на бубрезите често се открива рано, а понекогаш и напредува бавно, шансите за хируршко излекување се добри. Исто така е еден од ретките случаи на рак за кој постојат добро документирани случаи на спонтана ремисија без терапија. Клинички испитувања Постојат многу клинички испитувања за проучување на нови видови на терапија со зрачење […]

Одредување на стадиумот Насоки за утврдување на стадиумот на рак на бубрезите се: Стадиум I: примарниот тумор е пет сантиметри во најголемиот дијаметар и е ограничен само на бубрегот, без зафатеност на лимфните јазли Стадиум II: примарниот тумор е поголем од пет сантиметри во најголемиот дијаметар и е ограничен само на бубрегот, без зафатеност на […]

Дали знаете кои се причините и симптомите за добивање рак на бубрег? Причините за појава на рак на бубрезите се непознати, но постојат многу фактори на ризик поврзани со рак на бубрезите. Фактори на ризик, наведени од најчести до најретки вклучуваат: болеста на von Hippel-Lindau хронична дијализа дебелина пушење цигари роднина од прв степен со […]

Ракот  на  бубрезите најчесто  се  развива  кај  личности  постари  од  40 години,  почесто  кај  мажите  отколку  кај  жените. За  создавање  на  рак  на  бубрезите големо  влијание  има  пушењето,  камења  во  бубрезите,  хронични  воспаленија  и изложеност  на  одредени  хемиски  сустанци. Заради  се  поголемата  употреба  на  улгразвукот,  се  повеќе  се  открива  како  случаен  наод  при  преглед  на  […]

20 јуни е датумот кој е означен како светски ден за борба против рак на бубрези и за таа цел, Здружението „Борка за секој нов ден“ која е дел од Интернационалната Коалиција за борба против рак на бубрезите, оваа недела ќе ја посвети токму на нив и ќе се обиде да ја подигне свеста за […]

Изразеноста  на  нуспојавите  нема  никаква  врска  со ефектот  на  хемотерапијата  без  оглед  дали  ја  добивате  неоадјуватно (пред  операција)  или  адјувантно (после  операција). ТРЕБАШЕ  ДА  ЈА  ПРИМАМ  ТРЕТАТА  ХЕМОТЕРАПИЈА  ОД  ВКУПНО  ШЕСТ, КОЛКУ ШТО  БЕШЕ  ПРЕДВИДЕНО,  НО МИ  Е  ОДЛОЖЕНА  ЗА  ТРИ  ДЕНА.  ШТО  ЗНАЧИ  ТОА  ЗА  МОЕТО  ЛЕЧЕЊЕ? Се  случува  понекогаш  времето  помеѓу  две  хемотерапии  […]

По  дијагнозата „рак  на  дојка“ некои  жени  паѓаат  во  депресија. Тоа  може  да  се  случи  или за  време  на  терапијата  или  после  нејзиното  завршување. Може  да  е поврзано  со силно  чувство  за  прекумерна грижа,  но  не веднаш. Депресијата  може да  ве  натера да  се  чувствувате  тажна,  меланхолична  и  без  енергија.  Ако  страдате  од  депресија,  веројатно  […]

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

19 јули 2019
Борка

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ХЕМОТЕРАПИЈАТА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРВ ДЕЛ

Социјален живот Иако хемотерапијата може да предизвика непријатни и несакани ефекти, некои луѓе сепак успеваат да водат скоро нормален...