Избирам живот
Кампања во јавниот и здравствениот сектор за предизивиците со кои се соочуваат жените после ракот на дојка, особено при нивната ресоцијализација во однос на активно учество во општеството. Фејсбук групата Избирам живот - ресоцијализација на жени после рак на дојка има за цел подобар проток на информации и вмрежување на жените пациентки со рак на дојка.

Ние ве разбираме дека досега сте носеле градници, и зошто сега кога имате протеза треба да носите... 

Преземете ја информативната брошура за пациентки со рак на дојка, составена со помош на стручниот... 

Жените што преживуваат рак на дојка се соочуваат со следниве предизвици: ЕМОТИВНИ ПРОБЛЕМИ: анксиозност,... 

Физичката поддршка помага во надминувањето на  физичките ограничувања од типот на болка, проблеми... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД