Избирам живот
Кампања во јавниот и здравствениот сектор за предизивиците со кои се соочуваат жените после ракот на дојка, особено при нивната ресоцијализација во однос на активно учество во општеството. Фејсбук групата Избирам живот - ресоцијализација на жени после рак на дојка има за цел подобар проток на информации и вмрежување на жените пациентки со рак на дојка.

Ние ве разбираме дека досега сте носеле градници, и зошто сега кога имате протеза треба да носите... 

Преземете ја информативната брошура за пациентки со рак на дојка, составена со помош на стручниот... 

Жените што преживуваат рак на дојка се соочуваат со следниве предизвици: ЕМОТИВНИ ПРОБЛЕМИ: анксиозност,... 

Физичката поддршка помага во надминувањето на  физичките ограничувања од типот на болка, проблеми... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД

ЗДРУЖЕНИЕТО Е ЧЛЕН НА


  • Европска асоцијација за борба против ракот на дојка

  • Европска асоцијација за борба против дигестивните ракови

  • Европска асоцијација за борба против ракот на дебелото црево

  • Европска асоцијација за борба против ракот на грлото на матката

  • Глобална мрежа на здруженија за борба против лимфомот

  • Светска организација за борба против рак

  • Европска коалиција на пациенти со малигни заболувања

  • Европска организација за истражување и лекување на ракот

  • MPNE Melanoma Patient Europe

ДОНАТОРИ и ПАРТНЕРИ