Улица Бел Камен број 7

1000 Скопје – Македонија

 

Булевар Борис Трајковски бб ( во згрдата на Тинех )

1000 Скопје, Македонија