Здружение за борба против рак „Борка – за секој нов ден“

Булевар Борис Трајковски 19 (во зградата на Тинекс Кисела Вода)