Здружение за борба против рак „Борка – за секој нов ден“

Булевар Борис Трајковски бб (во зградата на Тинекс Кисела Вода)