Платформа за грижа на пациентите со карцином за време на пандемијата КОВИД-19

Менаџмент на пациенти со Хочкин лимфом во ограничен стадиум на болеста Спроведување на системски... 

Во време на пандемија со Covid-19 вирусот, пациентите со малигнитет се најранлива и најисплашена... 

Здружението БОРКА – за секој нов  ден  и во услови на  COVID – 19  продолжува  да им  помага на ... 

Терапија против карцином на пациенти со инфекција со COVID-19: Треба ли да се одложи терапијата против... 

Дали е пожелно лицата да прават скрининг во време на пандемијата? На многу места погодени од пандемијата,... 

Коронавирусите се голема група на вируси кои циркулираат помеѓу животните. За прв пат се идентификуваат... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД