Платформа за грижа на пациентите со карцином за време на пандемијата КОВИД-19

Клинички посети Висок приоритет ако: Имате гастроезофагеален карцином и доживувате симптоми... 

Менаџмент на пациенти со Хочкин лимфом во ограничен стадиум на болеста Спроведување на системски... 

Во време на пандемија со Covid-19 вирусот, пациентите со малигнитет се најранлива и најисплашена... 

Здружението БОРКА – за секој нов  ден  и во услови на  COVID – 19  продолжува  да им  помага на ... 

Терапија против карцином на пациенти со инфекција со COVID-19: Треба ли да се одложи терапијата против... 

Дали е пожелно лицата да прават скрининг во време на пандемијата? На многу места погодени од пандемијата,... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД