Мултипен миелом - Информативна платформа
Сѐ што треба да знаете за болеста

Анемија  Анемијата е чест проблем со миелом поради намалување на бројот на црвени крвни клетки.... 

Пред третманот Точниот третман што го препорачува вашиот лекар ќе зависи од резултатите од сите... 

Третманот на миелом има три клучни цели: да се запре или да се забави прогресијата на миеломот,... 

Миеломот е комплексен малигном со физички и емоционални ефекти. Не сите ги имаат сите симптоми,... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД