Мултипен миелом - Информативна платформа
Сѐ што треба да знаете за болеста

Определени лекови што се користат во протоколите за лекување на миелом ( како талидомидот (најчесто... 

Зошто хемотерапијата предизвикува губење на косата? На голем дел од пациентите кои примаат хемотерапија... 

Борбата со малигната болест преставува еден од најтешките предизвици со кои секој пациент и неговото... 

Анемија  Анемијата е чест проблем со миелом поради намалување на бројот на црвени крвни клетки.... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД