Биба Додева
претседател

Отец Пимен Илиевски
Ирена Спировска
Славица Спасова
Мирјана Марковска
Маја Бабиќ
Фроска Јовева
Весна Миладиновска
Коста Петров