Цервикалниот карцином може да биде излекуван доколку се открие навреме. Најчеста причина за овој тип карцином е инфекцијата со Хуман папилома вирусот (ХПВ). Одредени типови на ХПВ вируси се одговорни за брзото проширување на карциномот. Иако знаците на цервикалниот канцер не се толку очигледни, сепак треба да ги следите сите промени кои може да биде […]

Лимфедема е долгорочна хронична состојба која настанува кога лимфната течност не може нормално да тече према срцето и се акумулира во ткивото. Ова доведува до отекување на рацете или нозете и настанува едем, односно хроничен оток. Овој оток е непријатен, болен и ја намалува мобилноста на екстремитетите. Колку типови на лимфедема постојат? Постојат два типа […]

Клинички посети Висок приоритет ако: Имате гастроезофагеален карцином и доживувате симптоми како што се сериозни потешкотии при голтање, слабеење или крварење; Неодамна ви беше дијагностициран карцином на гастроезофагија; Вие примате хемотерапија односно нео-адјувантна терапија или адјувантна терапија; Имате метастатски рак на гастроезофагеална болест и моментално примате третман со интравенска хемотерапија или имунотерапија. Среден приоритет ако: […]

Менаџмент на пациенти со Хочкин лимфом во ограничен стадиум на болеста Спроведување на системски третман на Хочикин лимфом: Се препорачува помалку миелосупресивна терапија; Кога третманот не е закажан, се препорачува телефонска консултација со цел да се намалат посетите на клиники; Да се размисли за употреба на гранулоцит стимулирачки фактор (неупоген) со цел да се намали […]