Многумина од нас порано или подоцна од матичниот лекар или специјалистот добиваат дијагноза дека се болни од некоја болест и треба да се лекуваат. Сепак, колку и да е сериозна дијагнозата, луѓето ништо не доживуваат толку драматично како дијагнозата – рак. Од оној момент кога оваа дијагноза ќе биде соопштена, за повеќето болни и нивните […]