Многу видови рак кои некогаш се сметале како смртна казна сега можат да се излечат и многу повеќе состојби на рак можат да се третираат ефикасно.

  • Со неколку исклучоци, раните фази на рак се помалку смртоносни и полесно се треираат во однос на подоцнежните фази.
  • Во САД, постојат 12 милиони Американци кои живеат со рак денес.
  • Во земјите со повеќе од една деценија искуство со организираните скрининг програми за рак на дојка, значително е намалувањето на смртноста од рак на дојка со на пример, програмаta во Австралија на мамографски скрининг основана во 1991 година, со постигнување на речиси 30% намалување на смртноста од рак на дојка во текот на последните две децении.
  • На глобално ниво, затворање на јазот помеѓу богатите и сиромашните земји е главен императив.
  • Честа заблуда е дека решенијата за ракот се премногу сложени и скапи за земјите во развој.header-logo (1)

TOOLKIT WORLD CANCER DAY 2013

Union for International Cancer Control

www.uicc.org