971137_526806154044919_2008060622_n

http://napredrozovo.borka.org.mk/

Понеделник 03.06.13
од 13 до 17 часот 
пред Кафе- реасторан Пелистер во центар,
-ГТЦ,
-Клинички центар
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
од 17-21 часот
-шмизла
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
 
Вторник 04.06.13
од 13 до 17 часот 
-пред Кафе- реасторан Пелистер во центар,
-ГТЦ,
-Клинички центар
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
од 17-21 часот
-шмизла
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
 
Среда 05.06.13
од 13 до 17 часот 
-пред  реасторан Пелистер во центар,
-ГТЦ,
-Клинички центар
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
од 17-21 часот
-шмизла
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
 
Четврток 06.06.13
од 13 до 17 часот 
пред Кафе- реасторан Пелистер во центар,
-ГТЦ,
-Клинички центар
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
од 17-21 часот
-шмизла
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
Петок  07.06.13
од 13 до 17 часот 
пред Кафе- реасторан Пелистер во центар,
-ГТЦ,
-Клинички центар
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)
од 17-21 часот
-шмизла
-ТЦ Скопје Сити Мол (пред Зегин)