Пред скоро 30 години , во 1987 година, активистите за правата на жените го прогласија 28 Мај како Меѓународен ден за акција за здравјето на жените како начин да се проговори за прашања со кои се соочуваат жените од целиот свет “Сексуално и репродуктивно здравје и права “.

Речиси 30 години подоцна, додека предизвиците оневозможува целосна реализација на здравјето и благосостојбата на сите жени,  кои и понатаму се различни и често незабележани, вознемирувачката рамка се уште опстојува. Имено, ограничени и тесни разбирања на здравјето на жените, како и реалните потреби на сите жени во своите различности.

za web 2

Овој Мај 28, придружете ни се за правата на жените за кој се залага целиот свет, повикувајќи се на владите да цврсто воспостават сеопфатен пристап за здравјето и правата на жените во агендата за развој во пост-2015 година. Ајде да им покажеме на владите дека холистичкиот пристап е за признавање на сексуалните и репродуктивните права на жените, и поддршка на сите жени да направат свои сексуални и репродуктивни избои за себе, во текот на целиот свој живот.

За повеќе информации за да се регистрирате на повикот за акција 28 Мај

посетете ја веб страница:  www.may28.org