Со правилна стратегија, околу 30% од случаите на рак може да се спречат.

  • Глобални, регионални и национални политики и програми кои промовираат здрав начин на живот значително можат да ја намалат стапката на заболувања од рак кои се предизвикани од фактори на ризик како што се алкохол, нездрава исхрана и физичката неактивност. Подобрување на исхраната, физичката активност и одржување на здрава телесна тежина може да спречат околу една третина од најчестите видови на рак.
  • Врз основа на сегашните трендови, употребата на тутун се очекува да убие една милијарда луѓе во 21 век. Употребата на тутун е поврзана со 71% од сите смртни случаи со рак на белите дробови а најмалку 22% од сите смртни случаи од рак биле критични.
  • Во многу земји во развој, има заблуди за дијагноза и третман кои можат да доведат поединци да бараат алтернативна грижа на местото на стандарден третман. Разбирањеto и одговарањеto на културни верувања и практики е од суштинско значење.
  • Пациентите во развиените земји со дијагностициран рак непотребно страдаат и умираат поради недостиг на свест, ресурси и пристап до прифатлива, ефективна и квалитетна услуга кои им овозможуваат рана дијагноза и соодветен третман и нега.header-logo (1)

    TOOLKIT WORLD CANCER DAY 2013

    Union for International Cancer Control

    www.uicc.org