Be покануваме на Семинар на Ласло Табар „Дијагноза на болести на дојка“ во Скопје, Македонија, 9ти-11ти февруари 2017, хотел Мериот. Сите податоци за регистрацијата ги имате на следниот линк:
http://dojka.org.mk/mk/education/laszlo-tabar-in-skopje/