Почитувани, со задоволство Ве известуваме за продолжение на соработката со ЈЗУ Клиника за пластична и реконструктивна хирургија, која во месец декември одново обезбеди вградување на импланти после мастектомија кои се на товар на ФЗОМ.
Сите заинтересирани кандидатки может да закажат консултации на тел.број 02 3211 – 427.

untitled