Во рамките на своите активности насочени кон подгнување на свеста, едуцирање и информирање на женската популација за ракот на дојка, Борка изготви Информативен водич за оваа болест во кој се опфатени сите поважни аспекти на болеста. Што е карцином на дојка, кои се стадиумите на болеста, која е разликата меѓу бенигниот и малигниот тумор, која е потребата од навремено откривање, кои се начините на дијагностицирање и лекување се дел од темите изложени во оваа едукативна брошура.


Информативен водич за карцином на дојка