Борка го одбележува 29 мај – денот на дигестивното здравје со организирање на прва јавна трибина за Хепатоцелуларен карцином (примарен малиген тумор на црн дроб) „Квинс Хотел“ – Конференциска сала, Деловен центар „Зебра“, Скопје 29 мај (четврток) 2014 год. 12:00 часот. На трибината свое излагање ќе има проф.д-р. Борут Штабуц од Универзитетскиот клинички центар во Љубљана.

На трибината ќе се обратат:

12:00-12:05 Г-ѓа Биба Додева, Претседател на здружение за борба против рак “Борка – за секој нов ден”

12:05-12:10 Проф. Д-р Никола Јанкуловски, абдоминален хирург Декан на Медицински факултет, Скопје

12:10-12:25 Проф. Др. Розалинда Попова, спец. гастроентерохепатолог ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија, Скопје

12:25-12:30 Др. Милан Ристески, спец. радиотерапевт-онколог Директор на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје

12:30-12:50 Проф. Др. Борут Штабуц, спец. гастроентерохепатолог Универзитетски клинички центар Љубљана, Република Словенија „Хепатоцелуларен карцином – мултидисциплинарен пристап“

12:50-13:05 Примариус др. Наталија Петрушевска, спец. радиотерапевт-онколог ЈЗУ Универзитетка клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје „Третман на напреднат хепатоцелуларен карцином“

13:05 – 13:10Г-ѓа Даниела Божиновска, Сведоштво на пациентка со хепатоцелуларен карцином