Ве покануваме на Работилницата за ресоцијализација на жените што преживеле рак на дојка ќе се одржи на 26 јануари 2016 (вторник) во 11 часот во ЕУ ИНФО ЦEНТАР.

Целта на оваа работилница е да се стави акцент на ресоцијализацијата на жените што преживеале рак на дојка, а воодено и да се анализираат општествените предизвици со кои се соочуваат овие жени. Овие жени имаат еднакво право на вработување, здравство, финансиска сигурност и поквалитетен живот. Како последица на болеста тие се соочуваат со физички ограничувања, емотивна нестабилност и когнитивни проблеми. Затоа сметаме дека е неопходно да се истакнат правата на оваа група на жени со едно коорднирано споделување на искуства помеѓу давателите на здравствени, социјални и психолошки услуги, со цел да се дефинираат потребни акции за пристап и помош во нивниот процес на ресоцијализација.

Мора да се регистирате за ова Работилницата. На мобил бројот 075228899.