На изборот на најдобрите сајтови за 2014 година што се одржа на 11.12.2014 во фоајето на МОБ во Скопје, во категоријата најдобар сајт на невладини организации, Здружението за борба против рак „Борка-за секој нов ден“ ја доби првата награда за најдобар сајт од невладини организации во Македонија.