На изборот на најдобрите сајтови за 2020 година, во категоријата најдобар сајт на невладини организации, Здружението за борба против рак „Борка – за секој нов ден“ ја доби втората награда.