Оваа недела е посветена на подигнување на свеста за .АМЛ најчесто се дијагностицира кај лица на возраст над 65 години, но раната дијагноза спасува животи.
Акутна миелоидна леукемија (АМЛ) е рак на крвта и коскената срцевина – сунѓерест  дел во внатрешноста на коската каде се создаваат крвни станици.
Зборот „акутна“ значи дека болеста бргу напредува. Влијае на белите крвни станици кои се викаат миелоидни станици, кои нормално се развиваат во различни видови на зрели крви станици, како што се црвените, белите тела и тромбоцитите.