Клинички посети Висок приоритет ако: Имате гастроезофагеален карцином и доживувате симптоми како што се сериозни потешкотии при голтање, слабеење или крварење; Неодамна ви беше дијагностициран карцином на гастроезофагија; Вие примате хемотерапија односно нео-адјувантна терапија или адјувантна терапија; Имате метастатски рак на гастроезофагеална болест и моментално примате третман со интравенска хемотерапија или имунотерапија. Среден приоритет ако: […]

Менаџмент на пациенти со Хочкин лимфом во ограничен стадиум на болеста Спроведување на системски третман на Хочикин лимфом: Се препорачува помалку миелосупресивна терапија; Кога третманот не е закажан, се препорачува телефонска консултација со цел да се намалат посетите на клиники; Да се размисли за употреба на гранулоцит стимулирачки фактор (неупоген) со цел да се намали […]

Во време на пандемија со Covid-19 вирусот, пациентите со малигнитет се најранлива и најисплашена категорија. Достапноста на информациите во врска со вирусот и како може да влијае на пациентите заболени со малигнитет е исклучително важно. Препораките од здравствените власти треба да се почитуваат со цел да се избегне инфекција со коронавирусот. Амбулантски прегледи Пациенти кои […]

Здружението БОРКА – за секој нов  ден  и во услови на  COVID – 19  продолжува  да им  помага на  заболените  од  канцер  со  бесплатно  позајмување  перики. Работното време е од понеделник до петок од 10 до 14 часот. Постапката за  земање  перика  е  следна: Терминот за посета во просториите на Борка се закажува најмалку еден […]