Определени лекови што се користат во протоколите за лекување на миелом ( како талидомидот (најчесто користено комерцијално име Myrin) , бортезомиб ( најчесто користено комерцијално име Velcade )  ја потенцираат периферната невропатија. Периферна невропатија и хемотерапијата Одредени третмани со хемотерапија може да предизвикаат оштетување на периферниот нервен систем кој е составен од сите нерви надвор […]

Зошто хемотерапијата предизвикува губење на косата? На голем дел од пациентите кои примаат хемотерапија им опаѓа косата. Лековите за хемотерапија ги уништуваат и брзорастечките клетки во телото бидејќи не можат да ја препознаат разликата помеѓу клетките на ракот и другите клетки кои нормално растат брзо и се обновуваат. Таков тип на клетки се фоликулите на […]

Борбата со малигната болест преставува еден од најтешките предизвици со кои секој пациент и неговото семејство треба да се соочат во животот. Тоа е секојдневна 24 часовна посветеност, која го исцрпува и умот и телото. Хематолошката  малигна болест  може да го погоди пациентот на повеќе начини – самата болест, агресивните третмани кои се користат за […]

Анемија  Анемијата е чест проблем со миелом поради намалување на бројот на црвени крвни клетки. Ова доведува до чувство на слабост, недостаток на енергија и продолжен замор. Коскената срцевина и нејзиниот капацитет за производство на црвени крвни клетки може да се опорави со третман на миеломот, така што анемијата не секогаш треба да се третира […]