д-р Горан Димитров Клиника за гинекологија и акушерство  Според Светската здравствена организација , во светот, на секои 2 минути умира една жена од рак на грлото на матката. Што треба да се знае за ХПВ вакцината која го намалува ризикот од настанување на рак на грлото на матката ? ХПВ вакцината претставува изум на 21-от […]

Времето поминато со вашиот доктор е ограничено, па затоа добро решение е да подготвите листа на прашања кои треба да му ги поставите на вашиот доктор. Некои од прашањата вклучуваат: –          Каков тип карцином имам? –          Во која фаза се наоѓа карциномот? –          Можете ли да ми ја објасните мојата патологија?   –        […]