Едукацијата на населението е клучен фактор за рано откривање и со тоа намалување на смртноста од рак на белите дробови

Здружението Борка во текот на месец ноември организираше едукативни форуми на пет универзитети во Македонија [УКИМ, УКО, ЕУРМ, ФОН, УЈИЕ].

За улогата на раното откривање во борбата за намалување на смртноста од рак на белите дробови на студентите зборуваа експерти од областа на медицината и социологијата. Целта на овие форуми беше да се подигне нивото на информираност кај јавноста за рак на белите дробови, бидејќи едукацијата на населението е клучен фактор за намалување на смртноста предизвикана од рак на белите дробови.

Брошура за рак на белите дробови

Галерија

Видео за рак на белите дробови