Воведен збор на Конференцијата ќе има Претседателката на Здружението „Борка – за секој нов ден“  Г-ѓа Биба Додева

Конференцијата ќе ја поздрави и ќе ја прогласи за отворена Г-дин Никола Тодоров, Министер за здравство, Влада на Република Македонија

Свое излагање на конференцијата ќе имаат:

Г-ѓа Маја Иванова, Сопруга на Претседателот на Република Македонија

Н.Е. Г-ѓа Мариа Хенриет Шурман, Амбасадор на Кралството Холандија во Република Македонија

Г-ѓа Мери Џо Волерс, Сопруга на Амбасадорот на САД во Република Македонија

Д-р Маја Чапова – Стојчевска, специјалист- радиолог, Клиничка болница Систина, Скопје

Проф. д-р Андреја Арсовски, специјалист во областа на тораковаскуларната  хирургија, Прва приватна општа болница Ремедика, Скопје

Мр. д-р Симонида Црвенкова, директор на ЈЗУ Универзитетска Клиника за радиологија  и онкологија, Скопје

Д-р Огнен Даскалов, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, ПЗУ „Д-р Даскалов „ Скопје