Познавајќи си ги вашите јазли, подобро ќе го разберете вашиот лимфен систем како и знаците и симптомите на лимфомот. Ако знаците и симптомите се детектираат рано, подобра е шансата за брза дијагноза, третман и целосно преживуваање.

 

Постирајте го квизот на Facebook на крајот од ова истражување за да и вашите пријатели го поминат квизот!

Борка е член на светската коалиција на здруженија кои се борат против овој вид на Малигном.

Квизот е превземен и преведен со одобрение на Lymphoma Coalition www.lymphomacoalition.org