Колоректалниот карцином се јавува во последните 1,8 метри од цревата, познати како дебело црево, и / или во ректумот, каде што завршува дебелото црево и изметот го напушта телото. Поголемиот дел од малигните заболувања кои се јавуваат кај колоректалниот рак се нарекуваат аденокарциноми. Кога некоја индивидуа развива колоректален аденокарцином, малигните клетки на ракот растат во внатрешноста на дебелото црево и / или ректумот. Големи кластери на овие клетки формираат структури познати како тумори.