Колоректалниот карцином е малигнитет на дебелото црево и / или ректумот. Со исклучок на кожните карциноми, карциномот на дебелото црево е третиот најчест дијагностициран рак кај мажите и кај жените во САД. Американското Здружение за Рак објави дека околу 112.000 нови случаи на рак на колонот (55.000 мажи и 57.000 жени) и 41.500 нови случаи на рак на ректумот (24.000 мажи и 17.500 жени) биле дијагностицирани во 2007 година. Колоректалниот карцином е втора водечка причина за смрт поврзана со рак во САД со околу 52.000 смртни случаи (26.000 мажи и 26.000 жени) во 2008 година.