Здружението Борка, заедно со Merck, Varus, Здружението за нуклеарна медицина и Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија ја организираат и оваа година кампањата за зголемување на свесноста за заболувањата на тироидната жлезда.
 
Потполнете го квизот достапен на македонски и албански јазик и препознајте ги симптомите на тироидните заболувања.