Март е месец посветен на колоректалниот карцином. Од денес, Борка се приклучува на европската кампања за подигнување на свеста за оваа болест #BeautifulLives #прекрасниживоти.

Всушност, постои брз и едноставен начин за рана детекција а со тоа и успешно лекување и затоа годинава ќе се обидеме да ги поттикнеме одговорните овој универзален ран тест да биде достапен за сите. Ве молиме потпишете ја петицијата и помогнете да спасиме 100.000 #прекрасниживоти.