Од своја кожа не се бега!
Раната детекција на Меланом спасува живот!

Повелете на еднодневен симпозиум во организација на Борка и Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, а акредитиран од Лекарската комора на Македонија.

Линк за регистрација: https://goo.gl/forms/aTSIZGFSLhg9IEFr1

Агенда

13:00 – 13:30 Регистрација на учесници
13:30 – 13:40 Поздравен говор -модератор г-ѓа Биба Додева
Претседател на Здружението Борка
13:40 – 13:50 Поздравен говор, видео обраќање, г-ѓа Марија
Дарковска-Серафимовска, Директор на Агенција
за лекови МАЛМЕД, Скопје

Едукативни предавања:

13:50 – 14:05 – Европска кампања за борба против меланом –
Асс. Д-р Зорица Зафировиќ

14:05 – 14:20 – Хирушкиот третман на малигнен меланом во
период од 2000 -2012 на Универзитетката
клиника за пластична и реконстручтивна хирургија
Д-р Лазе Новевски

14:20 – 14:35 – Молекуларни основи и индивидуализирана
терапија на меланомот-
Проф. Д-р Александар Димовски

14:35 – 14:50 – Кафе пауза

14:50 – 15:10 – Колку сме спремни за новите предизвици за
метастатски меланом –
Д-р Милан Ристески

15:10 – 15:30 – Од хемотерапија до целна и имунотерапија-
Д-р Игор Стојковски

15:30 – 15:50 – Палијативна нега кај пациентите со меланом –
Д-р Ленче Нелоска

15:50 – 16: 20 – Панел Дискусија
16:20 – 17:00 – Коктел