Поддршката е важна во овие моменти!

Сите онколошки болни кои имаат потреба да прашаат или да се информираат во врска со својата здравствена состојба, нашите Борки – волонтерки се тука да им одговорат!

Град Име и презиме Телефон
Битола Јулија Цигарида 070/588 887
Валандово Марија Маринковиќ 071/242 266
Велес Марина Ацкова 075/377 018
Виница Снежана Секуловска 075/949 069
Гостивар Павлина Тримчевска 075/329 654
Кавадарци Мери Перчева 072/756 660
Кочани Валентина Андонова 078/309 852
Охрид Костадинка Трајаноска 077/909 910
Прилеп Елена Клекачкоска 077/650 309
Ресен Јуле Трајчевска 071/220 205
Скопје Зорица Аџиевска 076/339 279
Скопје Ленче Петрова 075/228 899
Скопје Лилјана Николовска 076/496 451
Скопје / Струга Лиридона Лимани 070/217 259
Струмица Костадинка Филчева 076/360 399