Од своја кожа
не се бега!
Имате само една кожа. Таа е Вашата најскапоцена обивка, затоа треба да се грижите за неа.
Секоја година во Р. Македонија се дијагностицираат околу 200 нови случаи на меланом. Оваа платформа е борба за навремена дијагноза, достапност до терапија и психосоцијална подршка на пациентите со меланом.

Меланомот е рак на кожата кој потекнува од меланоцитите, клетки кои го даваат пигментот (бојата)... 

Бесплатни прегледи на дамките на кожата во дерматолошките институции низ Македонија од 29-31 мај... 

Меланомот претставува малиген тумор чија инциденца се зголемува побрзо во последно време во... 

Малигниот меланом претставува тип на канцер кој што настанува од меланоцитите, клетки кои што... 

ОВАА КАМПАЊА Е ПОДДРЖАНА ОД

ЗДРУЖЕНИЕТО Е ЧЛЕН НА


  • Европска асоцијација за борба против ракот на дојка

  • Европска асоцијација за борба против дигестивните ракови

  • Европска асоцијација за борба против ракот на дебелото црево

  • Европска асоцијација за борба против ракот на грлото на матката

  • Глобална мрежа на здруженија за борба против лимфомот

  • Светска организација за борба против рак

  • Европска коалиција на пациенти со малигни заболувања

  • Европска организација за истражување и лекување на ракот

  • MPNE Melanoma Patient Europe

ДОНАТОРИ и ПАРТНЕРИ