Бесплатни прегледи на дамките на кожата во дерматолошките институции низ Македонија од 29-31 мај 2017.