Миеломот е комплексен малигном со физички и емоционални ефекти. Не сите ги имаат сите симптоми, но следниве се најчестите физички ефекти. 

Болка: Повеќето пациенти со миелом, за жал, ќе доживеат досадна болка во некоја фаза поради абнормалната активност во коскената срцевина. Миеломалната коскена болест најчесто влијае на средината или на долниот дел на грбот, на ребралниот кафез или колковите, а движењето може да биде болно. 

Анемија: Намалување на бројот на црвени крвни клетки, кои носат кислород низ телото, резултира со анемија. Ова може да предизвика замор, слабост или недостаток на здив и може да резултира или од миелом или како несакан ефект на третманот.

Замор: големо замор е многу честа појава. Често е поврзана со анемија, а не со самиот миелом; или може да биде несакан ефект на третманот. Замор може да влијае на вашата способност за работа, или ограничување колку добро сте во можност да се движите самостојно.

Фрактури: поголеми се веројатноста коските да се скршат кај луѓето со миелом; посебно на ‘рбетните пршлени и ребрата.

Повторувачки инфекции: пациентите со миелом имаат поголем ризик од инфекција, затоа што нивниот имунолошки систем не работи правилно и има нивото на бели крвни клетки пониско од нормалното.

Необјаснети модринки: поради ниско ниво на тромбоцити во крвта 

Висок ниво на калциум во крвта (хиперкалцемија): калциумот може да се ослободи во крвта по распаѓањето на коската, зголемувајќи го нивото на калциум во крвта повисоко од нормалното. Ова може да предизвика жед, гадење, повраќање, конфузија или запек.