Анемија 
Анемијата е чест проблем со миелом поради намалување на бројот на црвени крвни клетки. Ова доведува до чувство на слабост, недостаток на енергија и продолжен замор. Коскената срцевина и нејзиниот капацитет за производство на црвени крвни клетки може да се опорави со третман на миеломот, така што анемијата не секогаш треба да се третира сама по себе. Ако не е потребен третман, може да добиете трансфузија на крв за да го вратите нивото на црвените крвни клетки брзо. Алтернативно, може да се даде еритропоетин (ЕПО), кој го стимулира производството на повеќе црвени крвни клетки.