Карциномот  на  јајници  е  еден  од  честите  малигнитети  кој  се  јавува  кај  жената.  Иако  методите  за лекување  значително  напреднале,  сеуште е висок  процентот  на  смртните  исходи,  особено  кај  жените  кај  кои  карциномот  е  откриен  во  понапредни стадиуми.  Кај  карциномот  на  јајници  кој  ќе  се  открие  во  рана  фаза,  исходот  од  третманот  е  значително  подобар,  со  поголем  процент  на  преживување.

Симптомите  на  карциномот  на  јајници  вклучуваат:

  • Подуеност и/или  чувство  на  притисок  во  стомакот

 

  • Болка во  стомакот  или  карлицата

 

  • Брза појава  на  ситост  во  текот  на  оброкот

 

  • Често уринирање (мокрење)

 

Сите  овие  симптоми  можат  да  постојат  и  кај  некои  други  инаку безопасни  проблеми. Затоа,  доколку  постојат  вакви  симптоми,  неопходно  е  да  се  спроведат  натамошни  испитувања,  за  да  се  утврди  вистинската  причина.

Стадиуми  на  развојот  на  карциномот  на  јајници:

I стадиум: карциномот   ги  зафатил  едниот  или  двата  јајника,  но  не  дошло  до  ширење         надвор   од  ткивото  на  јајникот

II стадиум: карциномот  се  проширил  на  матката  или  околните  органи  со  кои се  јаајниците  во  близок  контакт

III  стадиум:  карциномот  се  проширил  и  во  лимфните  јазли

IV  стадиум: во  овој  стадиум  постојат  и  далечни  метастази  во  органите  надвор  од  малата  карлица (најчесто  белите  дробови  или  црниот  дроб.

Успешноста на  лекувањето  на  карциномот  на  јајници  зависи  од  видот  на  карциномот,  стадиумот  на  развој  и  општата  состојба  на  пациентката. Раното  откривање  на  карциномот,  додека е тој  локализиран  само  во  ткивото  на  јајникот,  дава  најдобри  прогностички  шанси  за  успешно  лекување. Сепак,  покрај  сите до  сега  познати  методи  на  лекување,  процентот  на  смртноста е  значително  висок.