Карциномот  на  јајници  најчесто  се  открива  доцна,  кога можностите  за  лекување  се  ограничени.  Проценката  е  дека  во  Македонија   само  30%  карциноми  на  јајници  се  откриваат  во  рана  фаза  кога  процентот  на  излечени  жени е 90 %.

Тешкотии дури  кога  болеста  ќе  напредува

Во  почетокот  најчесто  нема  симптоми  а  тешкотиите  стануваат  едвај  забележливи кога  болеста  ќе напредува. Доколку  постојат,  симптомите  на  ракот  на  јајници  најчесто вклучува  гастроентеролошки  проблеми, како  подуеност,  икање,  често  празнење  на  мочниот  меур  и  цревата. Дури  со  деталниот  преглед,  кој  подразбира  ултразвук, СТ маркер  и  магнетна  резонанца,  може  да  се  дојде  до  дијагноза.

Тумор  маркерите  во  дијагнозата  на  карциномот  на  јајници

Тумор  маркерите  можат  да  бидат  показатели,  но  не  се  потполно  сигурно  дијагностичко  средство.  Тие  можат  да  бидат  во  границите  на референтната  вредност  а  болеста  сепак  да  постои.  Исто  така,  можни  се  и  обратни  случаи.  Како  што  досега  покажале  организираните  акции  за  превентивни  прегледи,  тумор  маркерите  ја  откривале  болеста  кај  20% од  случаите.  Тие  се  значајни,  но  не  се  непогрешливи. Заради  тоа потребно  е  да  се  здружат  достапните  дијагностички  средства.

Мултидисциплинарен  тип  на  лечење

За  подобро  лекување  на  овој  агресивен  тумор  допринесе  развојот  на  биолошката  терапија  и  новите  лекови. Сепак,  дополнителна  современа  терапија  која  веќе  постои  во  другите  земји.  Најважни  се  лековите кои  се  користат  за  одржување  на  болеста  во  мирна  фаза,  но  и  одредени  видови  цитостатици. Сепак,  лечењето и  тогаш  треба  да  остане  мултидисциплинарно,  бидејќи  се  покажало  дека  таквата  метода  дава  најдобри  резултати. Тоа  подразбира  хирургија,  хемотерапија  и  биолошка  терапија  во  зависност  од  состојбата  на  пациентот.

Операцијата  е  од  пресудна  важност.

Операцијата  често  е  од  пресудна  важност.  Откако  ќе  се  изврши  интервенцијата,  примерокот  се  праќа  на  патохистолошка  анализа  каде малигната  болест  дефинитивно  се  потврдува.  После  тоа  се  применува  хемотерапијата  во  комбинација  со д руги  лекови.  На  пациентките  кои  се  наоѓаат  во  третиот  и  четвртиот стадиум на  болеста,  комбинацијата  на  биолошките  терапии  и  хемотерапијата  може  да  им  биде  најдобра  припрема  за  хирургија.