Наследен или семеен синдром на карцином на дојката е присутен во 5 или 10 отсто  од сите пациенти со рак на дојка. Двата гена БРЦА 1 и БРЦА 2, се одговорни за 80 отсто од наследните заболувања на рак на дојка. Ризикот од појава на карцином кај жените со БРЦА 1 мутации до 70-годишна возраст е 85 отсто , додека ризикот од карцином на јајчниците е 45 отсто. Ризикот од карцином на дојка со БРЦА 2 генетска мутација е 84 отсто, додека ризикот од карцином на јајчниците е 76 отсто..

Како се дијагностицира?

Дијагнозата за БРЦА 1 и БРЦА 2 се прави преку генетско тестирање. Пациентите во оваа група се советуваат да прават прегледи на дојка од 18-годишна возраст, мамографија од 25 до 35 години и преглед на дојките на секои 6 месеци или на секоја година, како и годишна МР на дојката од 25 до 35 години. Исто така, важно е да не ги прескокнуваат прегледите за карцином на јајчник на секои 6 месеци од 30 до 35 години.

Кои мерки на претпазливост треба да се преземат?

Еден од главните методи за намалување на ризикот кај овие пациенти е употребата на лекови кои го потиснуваат естрогенот  или превентивни хируршки интервенции кои го намалуваат ризикот. Отстранувањето на јајчниците кај овие пациенти за превентивни цели го намалува ризикот од карцином на дојка за 50 отсто, додека профилактичка мастектомија може да го намали овој ризик за отсто.