Од  рак на дојка е најчесто задолува  женската популација, но може да се јави и кај мажите. Подигнувањето на свеста кај жените за карциномот на дојка и според новите истражувања  дијагнозата и третманот на оваа болест расте и стапката на лица кои го преживеале.

Ракот  на дојка се јавува во млечните канали или во клетките што ги обложуваат млечните канали задолжени да ги снабдуваат дојките со млеко. Овој карцином е составен од клетки кoи од разни причини се размножуваат без контола и имаат потенцијал да се шират на други органи. Што го предизвикува ракот на дојка во медицината сè уште не се познато.

 Симптомите на карциномот на дојка може да бидат:

         • Грутка или задебелување на градата која е различна од околното ткиво

         • Вовлечена брадавица

         • Црвенило или рапавост на кожата на дојката- како кора од портокал 

          • Крвав исцедок од брадавицата

          • Промена во големината и формата на дојката

          • Лупење или печење на брадавицата или градата