Фактори за зголемување на релативниот ризикза повеќеод 4 пати

• Возраст (повеќе од 65 години, наспроти помалку од 65 години, иако ризикот се зголемува со сите возрасти се до 80 години)

• Атипична хиперплазија потврдена со биопсија

• Одредени наследни генетски мутации за рак на дојка (BRCA1 и / или BRCA2)

• Mамографски “густи“ гради

• Лична историја за рак на дојка

Фактори за зголемување на релативниот ризикод 2.1 до 4 пати

• Високи ендогени нивоа на естроген или тестостерон

• Висока густина на коските (постменопаузална)

• Високи дози на зрачење на градите

• Двајца роднини од прв степен со рак на дојка

Фактори за зголемување на релативниот ризикод 1.1 до 2 пати

• Консумирање алкохол

• Ашкеназиски Евреи

• Рана менарха (помалку од 12 години)

• Висина (високи жени)

• Висок социоекономски статус

• Доцна возраст при првата целосна (до крај) бременост (над 30 години)

• Доцна менопауза (над 55 години)

• Никогаш не доела дете

• Нецелоцни, до крај бремености

• Дебелина (постменопаузална) / добивање телесна тежина како возрасна

• Еден роднина од прв степен со рак на дојка

• Лични историјата за рак на ендометриум, јајник или дебелото црево

• Скорешна и долгорочна употреба на менопаузална хормонска терапија која содржи естроген и прогестин

• Скорешна орална контрацепција