Распоред на едукативните сесии:

• на 10 февруари 2011 год. (четврток), во Големата сала на Дом на АРМ при Општина Струмица во Струмица, со почеток во 18 часот.

• на 15 февруари 2011 год. (вторник), во Големата сала  на Општина Прилеп во Прилеп, со почеток во 18 часот.

• на 16 февруари 2011 год. (среда), во Салата на Општина Куманово во Куманово, со почеток во 18 часот.

• на 17 февруари 2011 год. (четврток), во Големата сала на Собранието на Општина Охрид во Охрид, со почеток во 18 часот.