DSC04433web

Здружението за борба против рак “Борка-за секој нов ден”, за прв пат го одбележа месец мај –Светскиот месец за подигнување на свеста кај населението за меланомот во соработка со  Универзитетската Клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Скопје.

Денеска беше објавено  започнувањето на изработката на проектот помеѓу Универзитетаската клиника за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје  и Универзитет Мичиген, Анн Арбор- оддел за патологија. Овој проект  предвидено е да  трае три години. Активностите ќе се одвиваат  во шест фази и во секоја од овие фази ќе бидат вклучувани релевантните институции кои работат на оваа тема, а Здружението Борка континуирано ќе ја следи и поддржува  реализацијата на  проектот во сите фази.

DSC04436web

Директорката на Универзитеткската Клиника за пластична и реконструктивна хирургија проф- Д-р Смилја Туџарова Ѓоргова изјави: “Основната цел за овој проект е да се размислува за употреба на нови вакцини и моноклонални антитела кои би ги намалиле метастазите кај пациентите со меланом и сето ова да биде пратено со мала токсичност и безбедност за пациентите. Заедно, во соработка со проф. Д-р Жанета Николовска Чолеска од универзитетот Мичиген, која што е лидер во областа за испитување на молекуларна таргетна антиканцер резистентна хемотерапија за малигниот меланом, ќе се обидеме оваа соработка да резултира со вклучување и достапност на современи лекови и третман кои би биле ставени на позитивната листа на лекови, покриени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, бидејќи станува збор за вулнерабилна група на пациенти. “

Исто така на прес конференцијата се промовираше едукативниот водич за меланом, изработен и достапен на прифатлив јазик за нашиот народ, кој содржи информации за ризик факторите и превенцијата, симптомите, начинот на преглед и самопреглед, дијагнозата и третманот за лекување.

“На пациентите со малиген меланом неопходно е да им се постави дијагноза кај општ лекар и дерматолог со добропознатата метода- дермоскопија, потоа пациентот се упатува на хирушко лекување каде што истовремено се вади и жлезда стражар во соработка со патофизиолози, верификацијата на извадениот материјал се поставува на институтот за патологија каде што соработуваме со проф. Д-р Гордана Петрушевска, пациентите со метастази се третираат на Институтот за онкологија, нашите пациенти се третираат со имунотерапија, а во терминалниот стадиум со цитохемотерапија завршуваат во последните мигови од нивниот живот. Проектот има за цел да во својата завршна фаза поттикне изградба на центар за тешки, хронични, болни и лица кои што во последните мигови од животот, кога нивните семејства не се во состојба да им ја пружат соодветната нега”- изјави проф. Д-р Туџарова.

“Здружението веќе 6 години се бори за правата и подигнување на стандардот на третман на пациентите со малиген меланом во Македонија, и како и до сега ќе се трудиме да бидеме мост помеѓу пациентите од една страна и здравствените власти и инцституции од друга страна, со цел преку заеднички дијалог да се избориме за подобрување на третманот, и имплементирање на нови, современи начини на дијагностика и третмани со докажан бенефит кај пациентите” – изјави Биба Додева, Претседател на Здружението за борба против рак “Борка- за секој нов ден”.

DSC04434web

 

Согласно на податоците на Глобокан 2008, во Македонија бројката изнесува околу 170 новодијагностицирани пациенти со меланом на годишно ниво, од кои околу 80 завршуваат со фатален исход.