Ве известуваме дека во текот на месец Март 2013  година, Здружението за борба против рак “Борка -за секој нов ден” организира кампања за подигнување на свеста од  ракот на дебелото црево. За реализација на оваа кампања потребни се волонтери за делење на флаери, во перодот од 13 до 19 Mарт 2013 година, во Скопје.

Заинтересираните лица да остават податоци на  info@borka.org.mk

или на телефонскиот борј 02 322 4 636.

colon-cancer-ribbon